Een fijne kleine school waar bewegend buiten en binnen leren in ontwikkeling is! 

Nettelhorst is een school in een groene omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waarom ze leren. We laten ze meedenken in hun eigen leerproces. We maken ze bewust van hun talenten! Kunnen ze iets (nog) niet? Dan leren wij ze in kansen te denken. Kinderen zijn nieuwsgierig van aard en wij vinden het belangrijk die nieuwsgierigheid te prikkelen en te stimuleren. 
Wij zijn volop in ontwikkeling wat betreft ons binnen- én buitenonderwijs. Wij streven ernaar nóg meer lessen buiten te gaan verzorgen. Kinderen van deze tijd leren beter wanneer zij bewegend leren.

Buitenonderwijs

Taalles met een bal...rekenen door een estafette te lopen...spellingles met een waslijn. Zo leren kinderen op DBS Nettelhorst!  

Ons team zorgt voor een rijke, eigentijdse leeromgeving waarin onze leerlingen met elkaar in én van de natuur leren. Leerlingen zitten op een schooldag over het algemeen meer stil dan goed voor hen is. Dit is zeker niet het geval bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat bewegend (buiten) leren niet alleen goed is voor de fysieke gezondheid van kinderen, het stimuleert ook de mentale ontwikkeling, het plezier en de concentratie. Naar buiten gaan is niet altijd het doel op zich, maar wordt gebruikt om diverse andere doelen te behalen. Elke groep krijgt minimaal 30 minuten buitenonderwijs per dag! Natuurlijk krijgen de kinderen lessen over alles wat er in de natuur gebeurt, maar dat is lang niet alles: ook taal, rekenen, spelling, Engels en andere vakken komen ruimschoots aan bod tijdens de buitenlessen. Zo helpen we de kinderen beter te concentreren en met meer plezier te leren.

Gezonde school

Onze school heeft het vignet 'Gezonde School'. Dit betekent dat er speciale aandacht is voor voeding. Hiervoor worden o.a. de volgende activiteiten ingezet: de kookweek, verzorgen van de moestuin, water drinken mag de hele dag en er zijn gezonde traktaties. Wij waren de eerste school in Lochem die zich 'Gezonde School' mocht noemen. Daar zijn wij trots op!

 

 

 

 

Nieuwe leerling?