Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.   

Schoolvakanties 2021-2022

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

Studiedagen 2021-2022​​

Woensdag 29 juni 2022

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag/Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 (Koningsdag 27 april 2023)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2022
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023