SCHOOLTIJDEN

Onze school heeft een continurooster. De kinderen zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur op school en blijven gezamenlijk over tussen de middag. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij. Op vrijdag zijn de groepen 1 t/m 3 vanaf 12.00 uur vrij.

Om 8.25 uur gaat de schoolbel en komen de kinderen van groep 3 t/m 8 binnen door de hoofdingang. De kleuters mogen al om 8.15 uur naar binnen worden gebracht via de kleuteringang. De schoolbel van 8.25 uur luidt ook voor de kleuters. Om 8.30 uur starten de lessen voor alle groepen. 

Maandag 08:30 - 14:30 uur
Dinsdag 08:30 - 14:30 uur
Woensdag 08:30 - 12:30 uur
Donderdag 08:30 - 14:30 uur
Vrijdag 08:30 - 14:30 uur (midden- en bovenbouw)
08:30 - 12:00 uur (onderbouw)