Ouderraad

Samen met het team zorgt een groep ouders ervoor dat er meer mogelijk is op school. De taken van de ouderraad zijn:
• aandragen van ideeën aan de groepsleerkrachten
• signaleren en melden van mogelijke problemen
• helpen bij de organisatie van de activiteiten van de leerkrachten
• aanspreekpunt voor de ouders
Het personeel van de school is in de ouderraad vertegenwoordigd door één leerkracht. De ouderraad en de vertegenwoordiging van het personeel vergaderen één keer per twee maanden. 


De OR-leden zijn
Gerla Zweers
Lotte Dinkelman
Hedy Schaap
Judith Otten
Janny Brunsveld
Yvonne Hiddink
Teamlid - Petra van Nistelrooij
Teamlid - Marianne Egberts

De ouderraad doet ook graag een beroep op ouders en verzorgers voor hulp bij activiteiten.