Groep 6/7/8

In de bovenbouw hebben de kinderen een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelt. Ze zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en weten wat er van hen verwacht wordt. Doordat het kind zelf zijn administratie bij houdt weet het goed waaraan het moet en kan werken. De kinderen krijgen de ruimte om zelf doelen af te ronden en zo weer een stap verder te kunnen werken. In de bovenbouw werken de kinderen met een agenda. De week wordt ingepland door het kind zelf waarbij het rekening houdt met de vaste onderdelen in het lesprogramma. 

Samenwerken is een groot goed binnen onze school; iedere week is het kind maatje met een ander kind. Je moet leren samenwerken met iedereen jong en oud vriendje of niet.

We werken toe naar om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken. We leren met en van elkaar. De kinderen ontwikkelen inzicht in hun eigen kunnen doordat zij werken aan hun eigen leerproces. Hierdoor weten ze wat hun sterke en mindere punten zijn en leren dit ook in te zetten. Het vormen van een eigen mening en hier voor uit durven komen met goede argumenten is onderdeel van het lesprogramma in de bovenbouw. 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich in verschillende onderwerpen te verdiepen en die op hun eigen manier te presenteren.