Onze School

Daltonbasisschool Nettelhorst is een kleine basisschool. We bieden kinderen een stevige basis om later een eigen weg te vinden. Daarom spelen we met ons onderwijs in op veranderingen die er zich opvolgen in de wereld om ons heen. Wij richten ons dit schooljaar op het (nog) meer bewegend leren, waar wij ons buitenterrein in betrekken.

Toekomstgericht onderwijs

Als de kinderen volwassen zijn, zijn er waarschijnlijk banen die we nu nog niet kennen. We weten wel welke vaardigheden belangrijk zijn. Ze worden ook wel de vaardigheden voor de 21e eeuw genoemd. Het gaat om samen samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-geletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden, kritisch denken en probleem oplossend vermogen. Wij leren onze leerlingen optimaal gebruik te maken van deze vaardigheden.

Daltononderwijs

We werken vanuit het daltonconcept, dat een duidelijke visie op mens en maatschappij biedt. Centraal hierbij staan de zes kernwaarden, pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn. Deze waarden worden door alle daltonscholen onderschreven, waarbij er ruimte is voor de scholen om de uitwerking op eigen wijze uit te voeren.  De pijlers zijn:

1. vrijheid en verantwoordelijkheid
2. zelfstandigheid
3. samenwerken
4. effectiviteit en doelmatigheid
5. reflectie
6. borging 

 

Waar streven wij naar:

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten, waarom ze leren wat ze leren. Ze denken mee in hun eigen leerproces. Ze zijn hulpvaardig naar anderen, geloven in zichzelf. Ze kunnen tegen een stootje en weten dat ze altijd om hulp mogen vragen. Ze zijn zich bewust van hun talenten en raken niet ontmoedigd als ze iets nog niet kunnen, maar zien dat als een kans (weer) iets nieuws te leren. Ze zijn nieuwsgierig van aard en treden het leven met plezier tegemoet. Ze maken na 8 jaar onderwijs bij ons op school met zelfvertrouwen de stap naar het VO, waarbij wij de scores zien die passen bij onze leerlingen.

Met plezier naar school

Onze school staat in een ruime groene omgeving, waarin kinderen individueel en met elkaar veel plezier in het leren beleven. De royale buitenruimte geeft het kind de mogelijkheid om te bewegen en te onderzoeken. Normen en waarden zijn belangrijk voor een goede sfeer op school. Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk hier goed op te blijven letten en samen hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Openbare school

Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn.