Onze School

Daltonbasisschool Nettelhorst is een kleine basisschool. We bieden kinderen een stevige basis om later een eigen weg te vinden. Daarom spelen we met ons onderwijs in op veranderingen die er zich opvolgen in de wereld om ons heen. 

Toekomstgericht onderwijs

Als de kinderen volwassen zijn, zijn er waarschijnlijk banen die we nu nog niet kennen. We weten wel welke vaardigheden belangrijk zijn. Ze worden ook wel de vaardigheden voor de 21e eeuw genoemd. Het gaat om samen samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-geletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden, kritisch denken en probleem oplossend vermogen.

Daltononderwijs

We werken vanuit het daltonconcept, dat een duidelijke visie op mens en maatschappij biedt. Centraal hierbij staan de zes kernwaarden, pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn. Deze waarden worden door alle daltonscholen onderschreven, waarbij er ruimte is voor de scholen om de uitwerking op eigen wijze uit te voeren.

1. vrijheid en verantwoordelijkheid
2. zelfstandigheid
3. samenwerken
4. effectiviteit en doelmatigheid
5. reflectie
6. borging Vaardigheden ontwikkelen

De maatschappij heeft mensen nodig die kunnen ontwerpen, plannen, vooruitzien, initiatief tonen en ondernemend zijn. Daarbij is het belangrijk om bewust te zijn van de democratische processen die onder besluitvorming liggen en daaraan te kunnen deelnemen. We stellen onze leerlingen in de gelegenheid zich hierin te ontwikkelen door hen hiervoor de ruimte te geven en bewust leerzame situaties toe te voegen aan ons onderwijs.

Met plezier naar school

Onze school staat in een ruime groene omgeving, waarin kinderen individueel en met elkaar veel plezier in het leren beleven. De royale buitenruimte geeft het kind de mogelijkheid om te bewegen en te onderzoeken. Normen en waarden zijn belangrijk voor een goede sfeer op school. Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk hier goed op te blijven letten en samen hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. 

Openbare school

Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn. 

De Nettelhorst op Facebook