Groep 1/2/3

Welkom op de pagina van groep 1/2/3.

Wij hebben deze groep gecombineerd, zodat de kinderen die  instromen in groep 1 spelenderwijs de afspraken en gewoonten van de groep en school leren kennen.

De sfeer in de onderbouw is zodanig dat naast de individuele ontwikkeling ook veel aandacht is voor de groepsactiviteiten en dat je leert samenwerken en spelen met een maatje of meerdere groepsgenoten. Hier worden de grondbeginselen van ons Daltononderwijs vorm gegeven. Het kind wil het graag zelfstandig doen en leert samenwerken en is verantwoordelijk voor zijn leren en leeromgeving.

Wij maken gebruik van de thema’s uit Blink. Van hieruit leggen wij de verbindingen  met het taal en rekenonderwijs. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind.

Vanuit het spel gaan we steeds meer naar het formele leren toe. Zo krijgen de kinderen die in groep 3 zitten veel aandacht bij het leren lezen via de methode Veilig Leren Lezen. De methode wordt voor een deel gevolgd maar ook als leerlijn  ingezet. Dit doen wij ook met  rekenen, daar gebruiken wij o.a. de materialen uit met Sprongen Vooruit, maar ook de Wereld in Getallen en het digitale programma Rekentuin. Doordat wij op leerlijnen werken kunnen ook kinderen uit groep 2  deelnemen aan de activiteiten in groep 3 of juist andersom.

Veel activiteiten kunnen wij ook buiten uitvoeren. Zo hebben wij buiten gym, zijn er rekenlessen  en kan er  gelezen worden. Ook is er regelmatig een activiteitenhoek zoals een timmerhoek en werken wij in de schooltuin.