Groep 4/5

In de middenbouw begeleiden wij de kinderen verder op het gebied van zelfstandigheid, waarmee de leerkracht in de onderbouw gestart is. De kinderen leren dat ze het vertrouwen krijgen van de leerkracht om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en handelen. Hierbij is de balans tussen zelfvertrouwen, vrijheid van eigen keuzes maken en begeleiding van de leerkracht van belang.
In de middenbouw werken de kinderen met een takenkaart waarop staat wat de kinderen moeten doen en wat de leerkracht van ze verwacht. De kinderen krijgen de vrijheid om zelf te plannen
 wat ze op welke dag doen, waar ze dat doen en met wie. 
Doordat we voor spelling, taal en rekenen de kinderen op hun eigen leerlijn laten werken, zijn de kinderen in staat om in hun eigen tempo te werken aan doelen die zij nog niet beheersen en kunnen daardoor het aanbod van de leerkracht verwachten en vragen dat ze daadwerkelijk nodig hebben. Hierdoor is de rol van de leerkracht naast instructeur ook coach, begeleider en observator. 

Naast zelfstandigheid is samenwerken ook een van de grote pijlers op onze school. Iedere week is een kind een maatje met een ander kind. De ene week hebben de kinderen de vrijheid om zelf een maatje te kiezen, de andere week kiest de leerkracht het maatje uit om ervoor te zorgen dat kinderen die elkaar minder snel zullen kiezen toch met elkaar in contact komen om te leren van elkaar en te leren samenwerken. Doordat de kinderen met elkaar samenwerken vergroten ze hun sociale vaardigheden: hulp bieden en hulp vragen, overleggen, je eigen mening bijstellen, concessies doen, et cetera. Dagelijks zijn we met elkaar aan het reflecteren: op onszelf, elkaar, de groep, het werken enzovoort. 

Het reflecteren staat bij ons vast op het rooster, omdat we hierdoor een beter beeld van elkaar en onszelf krijgen, zodat wij, de leerkracht en de kinderen, daar de volgende dag weer profijt van hebben. Het reflecteren kan in de vorm van een spel of een gesprek. De kinderen leren hun eigen mening te geven en krijgen hierdoor ook een beter zelfbeeld. 

We leren zo van én met elkaar!